Der er historier alle vegne

Tirsdag d. 22. september 2015 havde vi besøg af forfatteren Knud Sørensen fra Mors.

Det var noget af et tilløbsstykke idet der kom 58 personer. Alle stole var i brug, og Konfirmandstuen var proppet til sit yderste - og Lene måtte i hast køre efter ekstra lagkage til kaffen.

Knud Sørensen har et langt forfatterskab bag sig og har bl.a. skrevet en bog om Severin Weiersøe, som var lærer i Storring i 28 år fra 1850 til 1878. Severin og hans kone Ida ligger begravet på Storring kirkegård, og deres gravsted er fredet. Knud Sørensen startede med at fortælle lidt om Weiersøe og læse et afsnit op fra sin bog om ham.

Derefter fik vi en runde om hans forfatterskab, og hvad der har inspireret ham.

Som landmåler kom han tæt på landbrugskulturens nedgangstider; bl.a. i forbindelse af ekspropriationer når der skulle anlægges an ny vej. Han berettede om en, for ham, skelsættende oplevelse hvor en gammel slægtsgård bogstavelig talt blev skåret midt over af ”fremskridtet” i form af en ny vej.

Derefter læste han op fra sine forskellige udgivelser, specielt af sine digte hvoraf den sidste digtsamling udkom i år.

Ganske godt gået af en mand der er født i 1928.

Alt i alt en strålende eftermiddag i selskab med en af landbokulturens fremmeste forfattere. 

JB