Skt. Hans aften 2015 i Præstegårdshaven forløb som vi kender den med tændt grill, Abdul, musik, sang, båltaler, fællessang - og godt vejr!

Årets båltaler var vores nye biskop i Aarhus Stift: Henrik Wigh-Poulsen.

Desuden sang og fortalte Karsten Holm ”Historien om Otto Brandenburg