Søndag den 21. juni 2015 kl. 14 var der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven:

Vores stadig dygtigere børnekor medvirkede:

Efterfølgende var der højskoleeftermiddag - og tilhørende kaffe - i konfirmandstuen.

"Det levende ord har hjertestop" var emnet for et spændende foredrag som Jeppe Søe holdte for os.

Han advarede os mod at lade teknik og eksperter overtage magten fra folkelivet. Ord fra avisernes forsider og fjernsynets indkaldte eksperter bliver vores egne, og pludselig har vi glemt os selv.