I april 2019 havde vi et kraftigt blæsevejr fra øst. Det var for meget for to store bøgetræer, der står i den østlige side i skoven ”Gammeldam”.

De to træer, som står med ca. 100 meters afstand, har på samme tid, uden hensyn til vandrestien gennem skoven, lagt sig på tværs af denne.

Menighedsrådet har for en del år siden besluttet at ”Gammeldam” skulle have lov til at passe sig selv, dvs.den skal på naturlig måde forfalde til gavn for insekter og andet småkravl.

Men ved hjælp af Hans Brok-Brandi fra Trampestilavet er der lavet en aftale med et par gæve gutter der vil save et spor gennem de væltede træer så der igen kan være fri passage for skovens gæster. Det bortsavede træ bliver kastet til side så det stadig kan blive føde for småkravl i skoven.

Tak til trampestilavet og andre for aktivt at gå ind i vedligeholdelsen og plejen af vores fælles naturområde.

Skov- og jagtudvalget