Som det ses her under inviteres der til borgermøde på Stjærskolen tirsdag den 24. september 2019.

Formålet med mødet er, at præsenterer TRANSFORMS helhedsplan for Stjær Kulturkraftværk for borgere i Storring og Stjær samt drøfte fremtid.

Arrangeret af Skolebestyrelsen Stjærskolen, Dagtilbudsbestyrelsen for Skovby, Stjær og Storring Dagtilbud, Stjær Boldklub, Storring-Stjær sogns menighedsråd og Stjær Sogns Borgerforening i samarbejde med Skanderborg Kommune.

Program:

 1. Velkomst og præsentation af program (v. Hanne, Menighedsrådet).
 2. Vejen frem til helhedsplanen (v. Jesper, Borgerforeningen).
 3. Helhedsplan for Stjær Kulturkraftværk (v. TRANSFORM).
 4. Økonomi
  a. Økonomi mht. institutionsdelen, anlægsbudget ift. budgetforhandlinger (Trine Frengler, Formand for undervisnings- og børneudvalget.)
  b. Økonomi mht. kulturdel: Fondsdialog, fondsansøgninger og fundraisergruppe. (v. Kristian, Skolebestyrelsen)
 5. Summe og hente kaffe.
 6. Åbent panel - spørgsmål fra salen.
  I panelet sidder en repræsentant for bestyrelsen fra hver interessent samt TRANSFORM:
  - Stine Hurup Højgaard, Dagtilbudsbestyrelse for Skovby, Stjær og Storring Dagtilbud
  - Hanne Øvlisen, Storring-Stjær sogns menighedsråd
  - John Haarup Laursen, Stjær Boldklubs bestyrelse
  - Jesper Lumbye Andersen, Stjær sogns Borgerforenings bestyrelse
  - Kristian Kilt, Skolebestyrelsen Stjærskolen.
  - Trine Frengler, Formand Undervisnings- og Børneudvalget, Skanderborg kommune.
  - Lars Serup, TRANSFORM
 7. Fif, tricks og gode råd til det videre arbejde (v. Lars Serup, TRANSFORM).
 8. Organisering fremadrettet - Tak for i aften og kom godt hjem (v. Stine, Dagtilbudsbestyrelsen).