Vi søger en kirketjener, der har lyst til at være en del af kirkelivet i Stjær sogn. Du skal indgå i et tæt samarbejde med vores øvrige personale og præst ved Storring og Stjær kirker omkring gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stillingen er på ca. 416 timer årligt, svarende til 8 timer pr. uge i gennemsnit. Lønnen udbetales månedsvist med 5.309 kr. Der ydes ikke særlige tillæg eller pensionsbidrag.

Ansættelsen er omfattet af cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm.

Tiltrædelse snarest muligt.

Opgaverne er:

•    Varetagelse af den praktiske kirketjeneste
•    Pyntning af kirken
•    Varmestyring i kirken
•    Renholdelse og klargøring af kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger
•    Bistå præsten under gudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser mv.
•    Gensidig vikardækning med kirketjeneren i Storring kirke

Vi forventer, at vores nye kirketjener har interesse for kirken, er fleksible omkring arbejdstiden, og kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt, er imødekommende og serviceorienteret.

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Jørgen Bækgaard på 20312241.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, send den senest 31. oktober 2019 til kontaktperson@storring-stjaer.dk