Pigekoret er for 3. - 9. kl., og vi øver hver onsdag i konfirmandstuen i Storring kl. 15.30-16.30, så det passer med skolebussen.

Vi har det sjovt, når vi er sammen, og vi medvirker ved nogle festlige gudstjenester og koncerter, laver Luciaoptog, tager på korstævne og laver hyggeweekend.

Kom gerne og prøv det et par gange og kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål!

Venlig hilsen
korleder Charlotte Sejthen (tlf. 60 53 15 40)