Sognesekretær

Elin Sofie Bækgaard Odgaard

Tlf.: 4012 5524
E-mail: esbo(at)km.dk

 

 


Graver, Storring og Stjær

Hans-Henrik Jakobsen

Tlf.: 3068 4510
E-mail: graver(at)storring-stjaer.dk

 

 


Organist

Charlotte Sejthen

Tlf.: 6053 1540
E-mail: organist(at)storring-stjaer.dk

 

 


Kirkesanger

Heidi Gargulak Andersen

Tlf: 2018 5515
E-mail: kirkesanger(at)storring-stjaer.dk
 

 

Kirketjener, Storring

Helle Fischer 

Tlf: 4037 7789
E-mail: kt-storring(at)storring-stjaer.dk
 

 

Kirketjener, Stjær

Dorrit Arbjørn

Tlf: 3027 7395
E-mail: kt-stjaer(at)storring-stjaer.dk

 

 


Medhjælp, Storring

Lene Jensen

Tlf: 6186 1110
E-mail: lenejensenmail(at)gmail.com