Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sognets historie

Storring sogn

    - Sognets historie

Er dét det allerførste Storring?

 
Det er Storring år 0 - tidlig romersk jernalder. Optagelse fra foråret 2001 med arkæologisk udgravning forud for motorvejens anlæggelse. Billedet er taget fra udgravningsstedet mod vest med Århus Banke i baggrunden. Yderst til venstre ses kirken.

I 2001-2003 anlagdes motorvejen fra Århus til Låsby. Forud for anlægsarbejdet blev arealerne for den ny vej gennemgået af Forhistorisk Museum på Moesgaard. Der fandtes på strækningen rigtig mange spor fra oldtiden og blandt andet det viste udgravningsfelt NØ for Storring på grænsen mellem Storring og Framlev Sogne.

I vinteren 2004-2005 udgravedes  –  også af Moesgaards arkæologer  – resterne af et hus fra Senvikingetiden og en intakt stensat brønd (ca. 1300). Fundene lå gemt i marken overfor Storring Forsamlingshus og opdagedes i forbindelse med en udstykning af jorden til byggegrunde. Til efteråret, når fundene er færdiganalyserede, lægges yderligere materiale ud på nærværende side.