Menighedsrådet og præsten har længe haft et stort ønske om at sige tak til sognets mange frivillige, der løfter og løser mange opgaver.

For at værdsætte de frivilliges arbejde modtog de til jul et personligt julekort og en indbydelse til en eftermiddag d. 24. maj.

Det er altid med en vis spænding og sommerfugle i maven, når noget nyt skal søsættes. Men det blev til et par dejlige timer, hvor der blev budt på kaffe, forsommerfristelser, sang og takketale. Så blev ordet sat frit og flere meldte sig på banen med nye forslag til opgaver, der kan løses af frivillige. 

Som afslutning på mødet samledes vi under det store tulipantræ i haven og sang sammen "Velkommen i den grønne lund".

Af hjertet tak for jeres støtte og indput til menighedsrådsarbejdet.